Stichting Glimlachkaartjes

1. Contactgegevens

Statutaire naam:
Stichting Glimlachkaartjes
Correspondentieadres:
Kolberinksmaat 3, 7595 CB Weerselo (T.H.J. Pol)
Telefoonnummer:
06 25517228
E-mailadres:                
info@glimlachkaartjes.nl
KvK:                            
77909100
RSIN:                          
861193842

2. Doelstelling, beleid en beloning

Doelstelling
Stichting Glimlachkaartjes heeft als doel om eenzaamheid te bestrijden door middel van mensen in diverse sociale vormen met elkaar in contact te brengen en langdurige relaties te vormen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Haar visie en ambitie sluit aan bij de doelstelling.
De stichting beoogt het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, giften en alle andere baten.

De penningmeester maakt ieder jaar voor 1 april de jaarrekening op van het voorgaande jaar (periode 1 januari tot en met 31 december). De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een specificatie van baten en lasten.

De jaarlijkse inkomsten zijn voldoende om de begroting sluitend te houden. Bij ontbinding en vereffening komt een eventueel batig saldo ten goede aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Beloning
De stichting heeft geen mensen in loondienst. Alle activiteiten worden, zoals past binnen de doelstelling, gerealiseerd door vrijwilligers.

Scroll naar top

Inspireer anderen ook!

Help mee door meer ouderen een glimlach te bezorgen! Deel deze pagina op social media met de deel buttons. Al een kaartje verstuurd of ontvangen? Deel het met #glimlachkaartjes

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin